Продажбите на Michelin са се увеличили с 0,3% през 2018 г. до над 22 милиарда евро, докато оперативните приходи са се увеличили с 1,2%. Продажбите и приходите представляват повече от 19%, което води до възвръщаемост на продажбите от 20,6%. Положителните резултати на Michelin са особено очевидни в бизнеса със специални гуми и свързаното с него дистрибуционно подразделение - това включва както OTR, така и мотоциклетни гуми. През последните седем месеца на финансовата година Michelin очаква от Fenner Plc, британски доставчик на транспортни ленти и технически каучукови изделия, да има годишни продажби от 745 милиона евро преди поглъщането му миналия юни от Michelin.