Уважаеми клиенти , ако не можете да се свържете с нас на посочения телефон, моля пуснете "Бърза поръчка" . Ще се свържем с Вас при първа възможност. Благодарим Ви!

Клиентът има право да откаже да получи заявената от него за покупка стока, когато:
 - доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед;
 - при транспортирането стоката е била повредена по вина на Доставчика.

Заедно със стоката Клиентът получава и документ/фактура или касова бележка/, който има силата и на гаранционна карта пред "СТЕРВЕЛ" ЕООД . Стоките, закупени от Вас имат гаранция съгласно гаранционните условия на "СТЕРВЕЛ" ЕООД.

Рекламации относно закупени от www.bggumi.com стоки се приемат след оглед от представител на "СТЕРВЕЛ" ЕООД, ако се установи, че дефектите на закупените стоки са фабрични, а не в следствие на неправилна експлоатация. В такъв случай на Клиента се възстановява цялата сума или част от нея в зависимост от процента износване на стоката и по споразумение с представителя.

Всички рекламации се заявяват в писмен вид, като попълнения формуляр можете да изпратите по пощата или на email. Адресите можете да намерите в секция "Контакти". Формулярът можете да изтеглите от тук.